Omvormer particulier

Omvormer

De omvormer is de belangrijkste component van een zonnepaneelinstallatie. Hier wordt de opgewekte gelijkstroom omgezet in netconforme wisselstroom. Daarnaast is de omvormer een intelligente systeembeheerder. Ze neemt de rendementsbewaking én het netbeheer voor haar rekening.

Een omvormer heeft een beperkt bereik waarbinnen de ingangsspanning en het ingangsvermogen moeten vallen. Voor elke hoeveelheid zonnepanelen moet dus de juiste, meest optimale omvormer worden gevonden. Die vindt u met behulp van speciale ‘omvormer calculatiesoftware’. Vanzelfsprekend kunnen wij u helpen om de juiste keuze te maken.