ISDE

ISDE

Investeringssubsidie duurzame energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Onze termoboiler (pelletboilerverwarming) valt onder de biomassaketels. Dit houdt in dat u minimaal € 3.200,- subsidie krijgt.

Voorwaarden

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

  • is bestemd voor de opwekking van warmte
  • voldoet aan de norm NEN-EN 303-5
  • een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW
  • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen
  • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide  die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.

Bron: www.rvo.nl

Hulp nodig bij het aanvragen van een subsidie?

Wij helpen u graag!