Asbestverwijdering

Asbest verwijderen

Van sanering tot subsidies

Van sanering tot subsidies

Op veel oudere panden ligt nog asbest als dakbedekking. Vanaf 2024 zijn die daken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu en geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld in geval van golfplaten en dakleien. Asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen en dakbeschot of isolatiemateriaal dat zich onder de dakbedekking bevindt, vallen niet onder het verbod. Net zo min als boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het echter praktisch en nuttig om dat alles wel meteen bij een daksanering te betrekken.

De verwijderingskosten zijn uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid asbest. Sinds 1 januari 2016 is een subsidieregeling van kracht. Helaas is dit subsidiepotje leeg, maar naar onze verwachting komt deze weer in 2019.

Asbest herkennen

Materiaal met asbest heeft vaak een vezelachtige structuur. Dit is te zien op breukvlakken en bij beschadigingen. Meestal heeft asbest een witte tot lichtgrijze kleur. Wilt u zeker weten of een bepaald materiaal asbest bevat, dan kunt u dit laten onderzoeken door een gespecialiseerd laboratorium.

Asbestsanering

Voordat asbestsanering van start kan, moet eerst een inventarisatie plaatsvinden. Een gecertificeerd bedrijf onderzoekt de hoeveelheid en de plaatsen waar het asbest zich bevindt. Het inventarisatierapport heeft u in alle gevallen nodig voor de sanering. Daarnaast is een sloopmelding of vergunning van de gemeente verplicht. Ook hiervoor moet een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn.

Bij asbestsanering komen asbesthoudende materialen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid. Zorgvuldigheid bij het verwijderen is dan ook van groot belang. Er gelden speciale wettelijke regels en voorwaarden voor. Zo mag het werk uitsluitend gedaan worden door bedrijven die ervoor gecertificeerd zijn (SC-530).

Nieuw dak

Na sanering verzorgt een gecertificeerd laboratorium de visuele inspectie van de locatie. Bij akkoord en vrijgave kan het leggen van nieuwe dakbedekking en eventueel zonnepanelen direct van start. Als de ruimte vorstvrij moet blijven, adviseren wij een geïsoleerd dak. Bij warmte zorgt de isolatie namelijk voor het terugdringen van de warmte-instraling door de zon; bij kou blijft de binnentemperatuur aangenamer.

Zonnepanelen

Kiest u meteen ook voor zonnepanelen? Klik dan hier als u daarover meer informatie wenst.