Asbestverwijdering

Asbest verwijderen

Van sanering tot subsidies

Op veel oudere panden ligt nog asbest. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij een sanering.

Voor asbestsanering is vanaf 1 januari 2016 een subsidieregeling om het verwijderen van asbest te stimuleren. Klik hier om meer te lezen over deze subsidie!

Asbest herkennen

Materiaal met asbest heeft vaak een vezelachtige structuur. Dit is te zien op breukvlakken en bij beschadigingen van asbesthoudend materiaal. Meestal heeft asbest een witte tot lichtgrijze kleur. Wilt u zeker weten of een bepaald materiaal asbest bevat? Dan moet u dit laten onderzoeken door een gespecialiseerd laboratorium.

Asbestsanering

Voordat asbestsanering kan plaatsvinden, dient eerst een asbestinventarisatie gedaan te worden. Dit houdt in dat een gecertificeerd bedrijf onderzoekt wat precies de hoeveelheid van het aanwezige asbest is en ook de plaatsen waar het asbest aanwezig is.
Het inventarisatierapport heeft u in alle gevallen nodig om het asbest te laten saneren. Naast dit rapport is er ook een sloopmelding of vergunning van de gemeente nodig. Met een asbestinventarisatierapport kunt u een sloopmelding indienen bij uw gemeente.

Bij asbestsanering komen asbesthoudende materialen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid. Zorgvuldigheid bij het verwijderen van asbest is dan ook essentieel. Voor het verwijderen van asbest en het werken in de asbestsanering gelden speciale wettelijke regels en voorwaarden. Zo mogen uitsluitend bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn (SC-530) asbesthoudende materialen verwijderen.
Na sanering wordt de locatie door een gecertificeerd laboratorium visueel geïnspecteerd en vrijgegeven. Daarna kan direct gestart worden met het leggen van dakbedekking en eventueel zonnepanelen.

Nieuw dak

Na asbestsanering dient er een nieuw dak bevestigd te worden. Maar welk type dak, welke panelen, kleur en windveren passen bij uw bedrijf?

Geïsoleerd of niet
Wij adviseren een geïsoleerd dak te kiezen als de ruimte vorstvrij moet blijven.
Bij warmte zorgt de isolatie namelijk voor het terugdringen van de warmte instraling door de zon en bij koude blijft de binnentemperatuur aangenamer.

Zonnepanelen

Op het moment dat u besluit om het asbest van uw bedrijfspand te verwijderen is het een goed moment om tevens na te denken over zonnepanelen. Meer weten over zonnepanelen? Klik hier!

Kosten asbest verwijderen

De kosten voor het verwijderen van asbest is uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid asbest. De gemiddelde prijs van asbestsanering is € 7 tot € 10 per m2 plaatoppervlakte.